Podmienky vrátenia

Podmienky vrátenia starej hlavy:


Pri vrátení vyplníte formulár ktorý bude priložený ku zrepasovanej hlave. Vypĺňate Meno, číslo účtu prípadne adresu na ktorú Vám vrátime zálohu.

Vrátená hlava musí spĺňať tieto podmineky:

– nesmie byť prasknutá na vodný alebo palivový systém

– musia byť namontované ventily s pružinkami (alebo kompletne priložené)

– musí obsahovať originálne domčeky vačkovej hriadeľe

– nesmie byť mechanicky poškodená 

Pre bezpečnú prepravu je dôležité aby bola umytá, riadne zabalená a vystužená v krabici. 
V prípade že príde poškodená alebo nebude spĺňať niektoré z vyššie uvedených podmienok 
bude pre nás nepoužiteľná. V tom prípade si vyhradzujeme právo vrátiť ju zákazníkovi, alebo 
vrátiť zálohu v rozsahu poškodenia.

Stará poškodená hlava by sa mala vrátiť, na adresu našej spoločnosti:

TDI HLAVY – Martin Pechanec
Bohunice 182
018 52 Pruské
+421 907 983 437

Ďakujeme.

Kontakt

E-mail: info@tdihlavy.sk

Tel: +421 907 983 437

Kontakt

Napíšte nám